NJG1815AK75-A
SPDT开关 GaAs MMIC

下载数据表

 • 概述

  在准备

  应用


  • 802.11 a/b/g/n/ac/ax networks applications
  • Transmit/receive switching, antenna switching and others switching applications
  • Automotive WiFi applications

 • 规格
  车载
  功能 SPDT开关
  P-0.1dB Typ. 31dBm
  功率级 High Power
  插入损耗 0.45 dB typ. @ 2.4 GHz to 2.5 GHz
  0.45 dB typ. @ 3.4 GHz to 3.8 GHz
  0.40 dB typ. @ 4.9 GHz to 6.0 GHz
  隔离度 25dB typ. @ 2.4 GHz to 2.5 GHz
  25dB typ. @ 3.4 GHz to 3.8 GHz
  25dB typ. @ 4.9GHz to 6.0 GHz
  频率范围 2.4GHz to 6GHz
  封装尺寸 Typ. 1.0x1.0x0.375 mm
  低电压切换 VCTL(H)= 1.8 V typ.
  工作电压 VDD = 3.3 V typ.
  工作温度范围 -40°C to 105°C
  结温 150°C
  封装 DFN6-75
  AEC-Q100 AEC-Q100 grade 2 qualified
 • 技术资料
 • 品质&封装
  • 有关产品的详细信息,请参见数据表。
  • 封装文件包括封装尺寸,卷带规格,卷带盘尺寸,功耗和建议的焊盘图案。
  • 请联系我们或我们的代理商以获取未发布的可靠性信息。

下载数据表

功能说明

用以下条件检索类似商品