NJG1801AKGC-A
SPDT开关 GaAs MMIC

下载数据表

 • 概述

  在准备

  Applications


  • 802.11 a/b/g/n/ac/ax and BT networks applications
  • UWB (ultra-wide band) applications
  • RKE applications
  • General purpose switching applications

 • 规格
  车载
  功能 SPDT开关
  P-0.1dB Typ. 31dBm
  功率级 High Power
  插入损耗 0.35 dB typ. @ f = 0.3 to 2.5 GHz
  0.45 dB typ. @ f = 4.9 to 5.9 GHz
  0.60 dB typ. @ f = 8.5 GHz
  隔离度 28 dB typ. @ f = 0.3 to 2.5 GHz
  27 dB typ. @ f = 4.9 to 5.9 GHz
  18 dB typ. @ f = 8.5 GHz
  频率范围 0.3GHz to 8.5GHz
  封装尺寸 Typ. 1.6x1.6x0.78 mm
  低电压切换 VCTL(H) = 3.0 V typ.
  工作温度范围 -40°C to 105°C
  结温 150°C
  封装 ESON6-GC
  AEC-Q100 AEC-Q100 grade 2 qualified
 • 技术资料
 • 品质&封装
  • 有关产品的详细信息,请参见数据表。
  • 封装文件包括封装尺寸,卷带规格,卷带盘尺寸,功耗和建议的焊盘图案。
  • 请联系我们或我们的代理商以获取未发布的可靠性信息。

下载数据表

功能说明

用以下条件检索类似商品